Album của một nghệ sỹ được xếp top 10 của Billboard chứng tỏ album có giá trị thương mại cao và độ nhận diện công chúng lớn.