Tự tin đốn cây, hư nhà là chuyện nhỏ. Đúng là: Sai một ly, đi một dặm!

SAIGONTV.