Hai thanh niên đi xe tay ga, vác theo hung khí và chặn đường người dân lưu thông trên đèo Prenn, bỗng nhiên…