Ngày 23/07/2018,Trường Đại học Tôn Đức Thắng công bố đã được Hội đồng quốc gia cấp cao về kiểm định nghiên cứu và giáo dục đại học , Cộng hòa Pháp (HCERES) kiểm định và công nhận đạt chuẩn đại học của Cộng hòa Pháp.

Việc công nhận này là một bước tiến quan trọng của Đại học Tôn Đức Thắng.

Được biết, kiểm định và công nhận chất lượng đại học đạt chuẩn này có giá trị trong vòng 5 năm (7/2018 đến 7/2023). Trước đó, từ tháng 4/2018, Đoàn chuyên gia đánh giá của HCERES đã tiến hành đánh giá chất lượng đại học tại Đại học Tôn Đức Thắng .

Việc công nhận này là một bước tiến quan trọng của Đại học Tôn Đức Thắng trong quá trình phát triển theo hướng đại học đẳng cấp quốc tế.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu với mục tiêu trong 20 năm tới phải vào TOP 60 các đại học tốt nhất Châu Á (nghĩa là thuộc đại học TOP 500 của thế giới).

Xem Video:

SaigonTV News