Bạn mong đợi những dự án nghệ thuật nào của hai nghệ sỹ được yêu mến này?

SAIGONTV.