Thanh niên còn phải chào thua em bé học mẫu giáo, hãy nghe lời thề chất nhất quả đất này!

SAIGONTV.