Mới cho trái lứa đầu tiên mà mỗi trái đã nặng 20kg…

SAIGONTV.